Rapporten

Anti-witwasbeleid: think big, act small

Criminelen zijn de motor van innovatie en internationale samenwerking in het veiligheidsdomein. Zij zorgen voor de noodzaak om beter samen te werken aan vrede en veiligheid. Nationale opsporing van witwassen is beperkend in alle dimensies. Internationale criminaliteit vraagt daarom om internationale opsporing.