Rapporten

Borging van continuïteit in het veiligheidsdomein

Er is onvoldoende borging van continuïteit van kritische processen in het veiligheidsdomein. Het noodzaakt tot een contextgerichte benadering, waarin risico's opgepakt worden vanuit het streven naar continuïteit.