Rapporten

Wettelijke dilemma’s in digitale opsporing

Digitaal- en internetrechercheurs hebben momenteel beperkte juridische mogelijkheden om zelf digitaal bewijs te verzamelen en verdachten op te sporen. Inloggen met afgetapte of gevonden wachtwoorden mag bijvoorbeeld niet en Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (BOB) schieten vaak tekort. De mogelijke gevolgen van het onbevoegd verzamelen van bewijs zijn bovendien niet gering. Zo kan bewijs worden uitgesloten of een rechercheur in een ander land zelfs strafrechtelijk worden vervolgd voor computervredebreuk. Er ligt een nieuw wetsvoorstel dat de rechercheurs lucht geeft maar dat tegelijk ook omstreden is. De auteurs leggen in dit artikel uit hoe dat zit.