Rapporten

Van rigiditeit naar flexibiliteit in ketensamenwerking

Ketensamenwerkingsvormen tussen organisaties worden in positieve zin beïnvloed door gebruik te maken van een gezamenlijke cloud. Door gebruik te maken van de cloud kunnen organisaties met verschillende eigen informatiesystemen samenwerken, communiceren en realtime informatie delen.

Enig idee hoeveel data uit uw organisatie weglekt naar het internet?

Het gebruik van cloudapplicaties voor de opslag en deling van data is inmiddels de gewoonste zaak van de wereld. Zo gewoon zelfs dat veel mensen er niet bij stilstaan dat niet elke cloud applicatie even veilig is. Dat is in het privédomein al een probleem, maar het wordt ernstiger als mensen diezelfde applicaties ook op hun werk gebruiken. Uit het zicht en buiten het veiligheidsbeleid van de organisatie om. Er ontstaat zo een soort van tweede laag van oncontroleerbare, niet goed beveiligde informatie: cloud shadow IT. Als u bedenkt dat organisaties gemiddeld ongeveer 1022 cloudapplicaties gebruiken, dat 92% daarvan het predikaat ‘onveilig’ verdient en dat ongeveer de helft van de medewerkers niet op de hoogte is van het cloudbeleid van hun organisatie, dan snapt u dat de situatie urgent is. De auteurs bieden in dit artikel een aantal handvatten om grip te krijgen op deze schaduwzijde van de cloud.

Cybersecurity als enabler van digitale transformaties

Security ondersteunt innovatie doordat in een veilige omgeving sneller kan worden geëxperimenteerd met nieuwe technologieën voor nieuwe producten of diensten die op alle verschillende apparaten en platformen toegankelijk zijn.

Is de publieke cloud veilig genoeg voor gebruik in het veiligheidsdomein

Sinds het Coronavirus is uitgebroken werkt heel Nederland thuis. Ook in het veiligheidsdomein is thuiswerken het nieuwe normaal. Maar waar de rest van Nederland dankbaar gebruik maakt van publiek toegankelijke clouddiensten, bestaat in het veiligheidsdomein grote huiver. Geen wonder, voor een domein dat staat of valt bij de veiligheid van de omgeving waarbinnen het opereert. Tegelijkertijd is een kentering te zien in de omgang van de publieke sector met ICT. Ook in het veiligheidsdomein moeten veel organisaties op de kosten letten. Het inrichten, onderhouden en beheren van een eigen netwerk, servers, opslag, applicaties en dergelijke is een kostbare aangelegenheid. Bovendien is het nauwelijks een core business voor de meeste publieke organisaties. Zouden publieke clouddiensten uitkomst kunnen bieden? Ze bieden immers dezelfde faciliteiten voor een fractie van de kosten… Het is niet voor niets dat de auteur van dit artikel signaleert dat het momentum er is voor een digitale transformatie. Via een inventarisatie van de voors en tegens en een aantal handreikingen komt hij uit bij zijn conclusie: het veiligheidsdomein moet zo snel mogelijk naar de publieke cloud.