Rapporten

17 miljoen agenten

In Trends in Veiligheid 2018 belichten we het vraagstuk van (cyber)security vanuit verschillende invalshoeken. Ook van binnenuit. Want de constatering dat organisaties een belangrijke rol hebben in het borgen van veiligheid is één, maar zijn de organisaties intern wel op die rol berekend? Dat is een tweede. De auteur van dit artikel signaleert een kloof tussen het veiligheidsdomein en de business. Die kloof moet worden gedicht, om ervoor te zorgen dat security zijn weg weet te vinden naar de board room en de veiligheid van producten en diensten een vast onderwerp van gesprek wordt op het juiste niveau. Om die kloof te dichten moeten organisaties inzetten op een netwerk van ambassadeurs. In dit artikel leggen de auteurs uit hoe zo’n netwerk tot stand kan komen.

Meer rendement uit cocreatie met burgers en bedrijven: een Digital Capabilities Center

De politie is sinds jaar en dag bezig met de inzet van nieuwe inzichten en technologieën om burgerparticipatie vorm te geven.

De crowd als bijzondere opsporingsbevoegdheid

De rol van crowdsourcing in het opsporingsproces wordt steeds groter. Social media, online communities en apps maken het makkelijker dan ooit om de burger te betrekken. Dat gebeurt dan ook: de politie zet de burger steeds vaker in bij de opsporing van strafbare feiten en het duiden van beeldmateriaal en data. Aangezien de laatste dankzij het Internet of Things en Big Data steeds ruimer voorhanden zijn, ontstaat zo een combinatie van potentiele getuigen, kennis en mogelijk bewijs die zijn weerga niet kent. In dit artikel biedt de auteur een overzicht van de huidige mogelijkheden en de volgende stappen, waarbij hij ook aandacht besteed aan de keerzijden van de inzet van de crowd als opsporingsinstrument.

Burgerparticipatie in online opsporing

De mogelijkheden en toepassing van OSINT (Open Source Intelligence) neemt de laatste tijd een hoge vlucht. Denk aan het werk van een collectief als Bellingcat in het MH17-dossier. Zij zijn een goed voorbeeld van hoe burgers, op basis van in principe voor iedereen beschikbare informatie, een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het werk van opsporingsinstanties. Het principe van OSINT is niet nieuw. Het is eigenlijk een digitale variant van de traditionele onderzoeksjournalistiek. Anders dan vroeger is het, dankzij de explosie van op internet beschikbare informatie, de opkomst van online communities en samenwerkingssoftware voor iedereen mogelijk geworden om vanuit de huiskamer aan dergelijke onderzoeken bij te dragen. Dat maakt het ook tot een bron van onschatbare waarde voor reguliere opsporingsdiensten. In dit artikel bespreekt de auteur hoe zij er optimaal gebruik van kunnen maken - zonder daarbij de veiligheid van burgers in de waagschaal te stellen en zonder dat hun privacy in het gedrang komt.