Rapporten

Beter samenwerken door middel van blockchain-technologie

‘Blockchain’ is echt een begrip van deze tijd, dat voor veel mensen vooral bekend is vanwege de connectie met de Bitcoin-hype. Toch doet die connotatie de technologie (zwaar) tekort. Blockchain heeft – zeker voor het veiligheidsdomein – heel veel waardevolle toepassingen. De overheid onderkent dat. Toch blijven veel blockchain-initiatieven steken in de testfase. Dat is zonde, want er liggen veel kansen voor het oprapen. Denk aan het stimuleren van transparante, veilige, eenduidige informatiedeling, het vergemakkelijken van samenwerking tussen verschillende instanties en het bewaken van de integriteit en authenticiteit van gegevens. De auteurs gaan in dit artikel dieper in op de vele toepassingen en benadrukt het belang van betere inbedding van de blockchain in het publieke veiligheidsdomein.