Rapporten

Biometrie: een toekomst zonder wachtwoord?

Hoewel biometrie door de overheid al veelvuldig wordt ingezet als vervanger van wachtwoorden, is het gebruik ervan aan tegenstand onderhevig. Gebruikers vinden het niet prettig om biometrische gegevens af te staan, omdat ze zich in hun privacy voelen aangetast. Ook in de consumentenmarkt is het gebruik van biometrie sterk in opkomst. Toch is het slechts een kwestie van tijd dat er misbruik wordt gemaakt van de verschillende biometrische toepassingen. Om biometrie als authenticatiemiddel een succes te laten worden zijn twee zaken van essentieel belang. Er moet een veilige opslag van biometrische gegevens worden geborgd en de overheid moet meer aandacht besteden aan de nieuwe toepassingen met biometrie, bijvoorbeeld met nieuwe wetgeving.

Face off! Waar de inzet van biometrie voor efficiënte toepassingen bijdraagt aan de staatsveiligheid

De diverse terroristische aanslagen van de laatste jaren leggen flinke druk op grensbeveiliging. Meer dan ooit is het zaak dat kwaadwillenden aan de grens worden geïdentificeerd en tegengehouden. Biometrische technologie is daarbij een cruciaal hulpmiddel, dat op steeds meer plekken (bijvoorbeeld op Schiphol) wordt ingezet. Naast die noodzakelijke rol in beveiliging, biedt biometrie ook kansen om het screeningsproces voor reizigers te versnellen. Voornaamste uitdaging bij dit alles: hoe zorg je ervoor dat de privacy van de burger niet in het gedrang komt? Dit artikel gaat dieper in op de complexe vraagstukken rond biometrie.