Rapporten

Is Big Brother de nieuwe toekomst?

‘Privacy is een mensenrecht, maar veiligheid is een randvoorwaarde om daarvan te kunnen genieten.’ Zo sprak oud-minister Plasterk tijdens een toespraak in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de EU. Het zijn woorden die uitspreken hoe belangrijk het is om beide factoren een plek te geven in het Nederlandse veiligheidsbeleid – zonder de balans naar een van beide kanten te laten doorslaan. Dat geldt zeker ook in het digitale domein. De technologische ontwikkelingen zijn momenteel nauwelijks bij te benen. Het potentieel van deze ontwikkelingen als bewakers van onze veiligheid is enorm, maar ze vormen tegelijkertijd een bedreiging voor onze privacy. De wetgever is daarom bezig met een flinke inhaalslag, om de balans te herstellen. Dit artikel bespreekt de huidige stand van technologie en wetgeving en werpt alvast een blik vooruit op wat ons de komende jaren te wachten staat. Over de conclusie kunnen we nu alvast iets zeggen: Als we scherp blijven, heeft Big Brother niet de toekomst.

Wat kunnen de veiligheidsdiensten leren van Disney?

De titel van dit artikel is minder vergezocht dan je op het eerste gezicht misschien zou denken. Ga maar na: De films van Disney bestaan uit honderden verschillende scenes. De scenes worden niet allemaal chronologisch opgenomen, maar op verschillende momenten en op verschillende locaties. Uiteindelijk worden al deze afzonderlijke scenes en beelden samengevoegd tot één film. Het lijkt erg op het werk van veiligheidsdiensten. Zij proberen het verhaal van een misdaad te (re)construeren door allerlei aanwijzingen, feiten en bewijzen samen te brengen. Hoe krijg je grip op al deze data? Hoe zorg je ervoor dat gegevens ordelijk en volgens privacyrichtlijnen worden opgeslagen? Dit artikel dient als leidraad voor veiligheidsorganisaties om meer waarde uit hun gegevens te halen – the Disney way.