Rapporten

Meer vertrouwen in elektronische dienstverlening met sterke universele authenticatie

Aan de manier waarop wij gegevens beveiligen schort nogal wat. En dat ligt echt niet alleen aan het feit dat veel van ons nog steeds eenvoudig te kraken wachtwoorden gebruiken en dan ook nog eens hetzelfde wachtwoord voor elk device en elke applicatie. Eigenlijk schieten veel huidige authenticatiemethodes tekort. Of nee, er is toch een methode die echt weerstand kan bieden tegen cybercriminelen: Universal 2-factor Authentication (U2F). De auteur geeft een overzicht van het huidige landschap van (gebrekkige) authenticatiemethodes. Op die manier wordt de noodzaak van U2F aangetoond, waarbij ook wordt ingegaan op de werking van het een en ander. U2F blijkt goede bescherming te kunnen verbinden aan een grote mate van gebruikersvriendelijkheid. Aan het eind van het verhaal rest één vraag: wanneer gaat u erop over?

Biometrie: een toekomst zonder wachtwoord?

Hoewel biometrie door de overheid al veelvuldig wordt ingezet als vervanger van wachtwoorden, is het gebruik ervan aan tegenstand onderhevig. Gebruikers vinden het niet prettig om biometrische gegevens af te staan, omdat ze zich in hun privacy voelen aangetast. Ook in de consumentenmarkt is het gebruik van biometrie sterk in opkomst. Toch is het slechts een kwestie van tijd dat er misbruik wordt gemaakt van de verschillende biometrische toepassingen. Om biometrie als authenticatiemiddel een succes te laten worden zijn twee zaken van essentieel belang. Er moet een veilige opslag van biometrische gegevens worden geborgd en de overheid moet meer aandacht besteden aan de nieuwe toepassingen met biometrie, bijvoorbeeld met nieuwe wetgeving.