Rapporten

Wie treedt op als onze digitale samenleving wordt bedreigd?

De Nederlandse burger acht de dreiging van een cyberoorlog groter dan die van een fysieke oorlog. Tegelijkertijd vinden we dat het Nederlandse legerapparaat onvoldoende is voorbereid op een cyberaanval. Daarmee is het gevoel van (on)veiligheid in een internationale context voor het eerst sinds jaren weer een belangrijke factor in ons dagelijks leven. Ook de overheid heeft in de gaten dat Nederland op dit moment tekort schiet. Zowel als het gaat om daadwerkelijke capabilities als om het vermogen tot digital displays of force. Daar waar buitenlandse mogendheden niet terugschrikken voor een stukje digitale borstklopperij, blijft het in Nederland – afgezien van een enkele casus - relatief stil. De auteur van dit artikel pleit daarom voor een aanpak op drie vlakken: digitale weerbaarheid, digital combat capabilities en digital human rights. In dit artikel leest u waarom.

Meer JSF’s of meer digitale wapensystemen?

De toekomst van ons defensieapparaat staat volop ter discussie. Velen lijken het er inmiddels over eens dat defensie niet langer een ondergeschoven kindje mag zijn. Het budget moet omhoog en organisatie en materieel moeten dringend gemoderniseerd worden. En hoewel je dan bent geneigd te denken aan JSF’s en dergelijke, moet één aspect zeker niet worden vergeten: de digitale veiligheid van Nederland. De ophef rondom de Franse en Amerikaanse verkiezingen heeft duidelijk gemaakt dat het wat dit betreft menens is. De auteurs van dit artikel bieden een inventarisatie van de initiatieven op dit gebied in binnen- en buitenland en pleiten voor een steviger inzet op deze groeiende digitale dreiging.