Rapporten

De verbonden veiligheidsarchipel. Realistisch toekomstbeeld of utopie?

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is de laatste tijd regelmatig in het nieuws. De ‘strafrechtketen’ ligt onder een vergrootglas. Voormalig minister Van der Steur schreef eind 2016 aan de Tweede Kamer dat er genoeg aanleiding is voor de ketenorganisaties binnen de strafrechtketen en het departement om kritisch naar zichzelf te kijken. Er is een kloof ontstaan tussen de manier waarop de keten is ingericht en verantwoording aflegt en wat eigenlijk de focus zou moeten zijn van het doen en laten. In dit artikel wordt uitgelegd hoe het ‘wiel van programmatisch netwerken’ kan worden ingezet om scherp te krijgen wat het gezamenlijke einddoel en de gezamenlijke inzet zou moeten zijn. Dat is een belangrijke eerste stap richting een keten waarin wordt gewerkt vanuit 'de bedoeling'.