Rapporten

Sensing voor veiligheid – bouwstenen voor succesvol informatiegestuurd optreden

In ons dagelijkse doen en laten maken we al heel lang gebruik van allerlei sensoren. Van camera’s bijvoorbeeld, weegschalen, of thermometers. Tot zover niks nieuws. Met de vrij recente ontwikkeling van het Internet of Things kwam er een toepassing bij. Sensoren kunnen nu met elkaar worden ‘verknoopt’. Op die manier ontstaat een netwerk waarmee op afstand (veiligheids)situaties digitaal worden waargenomen en vertaald in een melding, aanbeveling of actie. ‘Sensing’ noemen we dat. Met sensing kunnen we kortom continu waarnemen, ook op locaties waar niet altijd menselijke ogen aanwezig kunnen zijn. Het is alleen erg lastig om sensing succesvol in de praktijk te brengen, op een manier die ethiek en wetgeving geen geweld aandoet. Het sensing-vakgebied moet nog volwassen worden er zijn nauwelijks kant-en-klare toepassingen beschikbaar. In dit artikel reiken de auteurs zeven bouwstenen aan om optimaal te profiteren van de mogelijkheden van sensing – binnen de grenzen van het betamelijke.