Rapporten

Effectief informatiegestuurd werken (IGW) in een wereld met 5G-sensing

Met de intrede van 5G worden mobiele netwerken sneller en betrouwbaarder dan ooit en neemt de capaciteit enorm toe. Dat zal een flinke impuls betekenen voor het Internet of Things. Het resultaat: een explosie van data en daarmee een enorme bron van real time gegevens waarmee de openbare veiligheid kan worden verbeterd. Aan de andere kant zet 5G het huidige stelsel van ‘informatiegestuurd werken’ (IGW) flink onder druk. Hoe leiden we de komst van 5G in goede banen en zorgen we ervoor dat IGW niet bezwijkt onder alle data, maar ze juist optimaal inzet?