Er is duidelijke consensus binnen het veiligheidsdomein dat de snelheid waarmee de samenleving verandert flinke uitdagingen met zich meebrengt. Oplossingen worden vooral gezocht in het slimmer omgaan met data, beter inzetten van (cyber)techniek, en het creëren van meer verbindingen tussen organisaties en met burgers. Echter, te weinig horen wij de noodzaak om ook de wijze waarop de organisaties zelf georganiseerd zijn op de schop te nemen.

We nemen de huidige wijze van organiseren met veel hiërarchie, control, afdelingen, regels en procedures als een gegeven. Weinig vruchtbare grond voor de broodnodige innovatie. Maar er is hoop, het kan anders. Gelukkig zijn er steeds meer voorlopers die de handschoen oppakken en op zoek gaan naar nieuwe manieren van werken. Manieren van werken die inspelen op de steeds veranderende vraag ‘van buiten’ en die helpen bij het makkelijk vernieuwen ‘binnen’ de organisatie. Die bezig zijn met deze zoektocht naar wendbaarheid of, zoals wij het noemen; Vernieuwend Werken. Dit artikel beschrijft nieuwe organiseerprincipes die kunnen helpen vernieuwing te vinden en geeft een inkijk in hoe de politie deze toepast.