Nederlanders zijn verdeeld over het vertrouwen in de samenwerking tussen het Rijk, de gemeenten en het bedrijfsleven bij onveilige situaties. Maar liefst 18% heeft weinig vertrouwen en 55% is neutraal. Netwerksamenwerking is echter essentieel voor een effectief veiligheidsdomein. Het realiseren van deze effectiviteit vraagt om een programmatisch aanpak gericht op effect en gezamenlijkheid.