De Europese grenzen staan onder druk. Met de komst van het Akkoord van Schengen (1985) zijn veel Europese binnengrenzen verdwenen en is het toezicht op de buitengrenzen steeds belangrijker geworden. Door de groei van de Europese Unie is die buitengrens ook langer en diverser geworden. Echter, is er nauwelijks sprake van uitwisseling van informatie over dat grensproces tussen de verschillende lidstaten. Kortom, de Europese informatievoorziening rond het grensproces heeft een grote slag te maken.

Dat gebeurt nu ook in het programma ‘Grenzen en Veiligheid’. Met 26 deelnemende lidstaten en nog meer betrokken instanties is de omvang van zo’n programma enorm, zo ook de risico’s. Welke inzichten heeft de ontwikkeling van informatiesystemen in het verleden opgeleverd die deze risico’s kunnen verkleinen?