Onze nationale veiligheid speelt zich in toenemende mate af in het digitale domein. Dit brengt voordelen met zich mee, maar ook het risico dat data in verkeerde handen kan belanden. Het lekken, verliezen of misbruik van deze data kan de veiligheid van burgers en de Staat in gevaar brengen. Om deze risico’s te beperken nemen organisaties maatregelen. Echter, soms vergeten organisaties dat data zich in toenemende mate kan bevinden bij leveranciers (of derde partijen).

Organisaties zijn afhankelijk van de diensten die deze leveranciers leveren, waarbij ze ook mogelijke (persoons) gegevens van de organisatie delen. Met name voor het veiligheidsdomein, is de kans dat het om gevoelige data gaat vele malen hoger. Afhankelijkheid staat gelijk aan risico, en het is daarom van belang dat u als organisatie niet alleen de data in eigen huis adequaat weet te beschermen, maar dat de leveranciers met u meevechten om uw data te beschermen.