Trends in veiligheid kan tegenwoordig niet meer zonder de specifieke blik op trends in digitale veiligheid. In 2021 nam Hans de Vries, Directeur van het Nationaal Cybersecurity Centrum deel in de paneldiscussie tijdens de webcast Trends in Veiligheid 2021 [1] . In een levendige discussie gaf hij aan dat er in het rapport meer aandacht mocht zijn voor de trends in digitale veiligheid.

Die handschoen pakken wij natuurlijk graag op in het rapport van 2022. In gesprek met Hans bespreken wij de laatste trends die hij ziet om de Nederlandse samenleving digitaal veilig te maken. Nu de meeste coronamaatregelen zijn vervallen en aan de oostgrens van Europa veel aan de hand, is dit onderwerp urgenter dan ooit tevoren.