Gezichtsherkenningstechnologie, gedreven door AI, wordt in toenemende mate ingezet binnen het publieke veiligheidsdomein voor bijvoorbeeld (zware) misdrijven en grenscontroles. Dit artikel beschrijft de (juridische) kaders en lopende discussies op Europees niveau om de toekomstige grenzen van de toepassing van AI-gezichtsherkenning te verkennen.