Ransomware-aanvallen vormen een groeiende bedreiging voor de samenleving. De politie weet met een gestructureerde aanpak een vuist te maken tegen deze plaag

De vlag kan uit in Driebergen. Tien jaar geleden werd daar begonnen met een gerichte intensivering van de cybercrime-aanpak, die landelijk en internationaal navolging heeft gekregen. Hoewel ransomware inmiddels als een gevaarlijk groeiende wolk boven de samenleving hangt, wordt het politiekorps steeds effectiever bij het bestrijden ervan. In dit artikel leggen we uit wat ransomware is en hoe de politie met datagedreven werken, slimme samenwerkingen en alternatieve interventies werkt aan het indammen van dit gevaar voor onze nationale veiligheid[1].