Informatiegestuurd Werken is al jaren een prioriteit in het publieke veiligheidsdomein. We hebben steeds meer en sterkere connecties met elkaar via apparaten, wat steeds meer digitale sporen oplevert. Door deze hyperconnectiviteit, samen met de opkomst van big data en kunstmatige intelligentie zijn in rap tempo tal van nieuwe mogelijkheden ontstaan voor de identificatie van overtredingen, misstanden en verdachte situaties. Het moge duidelijk zijn dat informatiegestuurde besluiten doorgaans betere besluiten zijn. Het blijft echter een uitdaging om de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek te krijgen om besluitvorming optimaal te ondersteunen. Hoewel er steeds meer succesvolle experimenten zijn te vinden met IGW-toepassingen, belandt meer dan de helft in de valley of death – de kloof tussen prototype en operationele implementatie. Volgens de auteurs van dit artikel ligt de sleutel tot succes besloten in de manier waarop we IGW benaderen: niet als een technologiekwestie, maar als een verandervraagstuk, waarin je een attitudeverandering nastreeft van ‘wat denken we?’ naar ‘wat weten we?’. Hoe verhoog je die veranderbereidheid? Dit artikel biedt het antwoord. De kernbegrippen: ‘willen’, ‘moeten’ en ‘kunnen’.