In dit digitale tijdperk heeft de wijkagent meer informatie over gebeurtenissen tot zijn beschikking dan ooit. Informatie die in veel gevallen afkomstig is van burgers. Zij zijn immers vaak als eerste aanwezig op de plaats van handeling, en delen naar hartenlust real time informatie over de gebeurtenis. En dat is nog niet alles. De agent krijgt ook steeds meer informatie digitaal binnen vanuit lokale instanties, overheden en publieke en private sensoren en natuurlijk collega’s. Het is aan de agent om al die informatie uit te filteren. En daar gaat het vaak mis. Ons politie-apparaat lijdt aan ‘infobesitas’, zoals de auteurs van dit artikel betogen. Maatwerk is in de huidige manieren van informatiedeling vaak niet mogelijk, waardoor de agent meer informatie krijgt dan hij of zij aankan. Hoe leiden we de constante en nog steeds groeiende informatiestroom in goede banen? Volgens de auteurs kan een Intelligente Virtuele Assistent (IVA) daarbij helpen. Een vorm van AI die het maatwerk biedt in informatievoorziening dat agenten met hun individuele werkgebieden en specialismen nodig hebben. In dit artikel wordt uiteengezet hoe je zo’n IVA op een effectieve manier inzet, met oog voor de kwetsbaarheden.