De afgelopen jaren zijn we ons meer dan ooit bewust geworden van veiligheidsrisico’s die onze samenleving bedreigen. Niet verrassend, want die risico’s springen ook steeds meer in het oog. Denk aan fake news, organisaties die te maken krijgen met ransomware- en DdoS-aanvallen – de kranten staan er vol mee. Het is de schaduwkant van de enorme technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren. En we zullen ermee te maken blijven krijgen, zolang cybercrime zich blijft ontwikkelen – en zolang we er niet in slagen een effectief antwoord te formuleren. Geen wonder dus, dat de wetenschap onze huidige samenleving heeft gebombardeerd tot de ‘risicosamenleving’. De basis van effectief management van cyberrisico’s ligt volgens de auteurs van dit artikel besloten in de effectieve inrichting van een Information Security Management System, met daarin een prominente en integrale plek voor AI. Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.