Elk jaar onderzoeken we in het kader van Trends in Veiligheid de staat van het veiligheidsgevoel onder de Nederlanders. En we kijken daarbij ook naar de perceptie van de Nederlanders over de digitale veiligheid van onze samenleving als geheel. Deze editie laat een interessante ontwikkeling zien; hoewel de ondervraagden hun algehele veiligheid hoger waarderen dan vorig jaar, ging hun gevoel van online veiligheid erop achteruit. De reden zal niemand verbazen: als gevolg van de Corona-pandemie hebben we ons noodgedwongen achter de muren van ons eigen huis moeten terugtrekken. Het fysieke leven kwam op een laag pitje te staan, terwijl het virtuele leven een enorme vlucht nam. Thuis voelen we ons gemiddeld genomen behoorlijk veilig, maar online? Dat is een ander verhaal. En dat hebben we te danken aan de criminaliteit, die de pandemie zag als een kans om eens flink huis te houden in ons digitale leven. Als het gaat om nationale veiligheid, lijkt de trend die we vorig jaar ontwaarden te zijn doorgezet. Nederlanders achten in toenemende mate de kans op een digitale aanval groter dan de kans op een fysieke aanval. In het onderzoek vroegen we ook wat hun bevindingen voor gevolgen moeten hebben, voor de aanpak van digitale veiligheid op individueel en op nationaal niveau. Ook daarover hadden de ondervraagden een duidelijke mening: er moet op verschillende fronten een tandje bij. In ons onderzoeksartikel van dit jaar gaan we dieper in op al deze aspecten.