De Defensievisie 2035 is helder: Bedreigingen verschuiven steeds meer van het fysieke naar het digitale domein. De taak van Defensie verandert dus ook. Of meer: defensie krijgt er een taak bij. De defensiemedewerkers van nu en de toekomst zullen daar invulling aan moeten geven. Zulke medewerkers, die beschikken over het juiste talent, de juiste skills en de juiste kennis, zijn schaars. In dit artikel lichten de auteurs de strategie toe – of noem het een strijdplan – waarmee Defensie het juiste talent duurzaam aan zich wil binden en klaar wil stomen voor de defensietaken van vandaag en morgen.

Onderdeel van het strijdplan is een nieuwe vorm van HR-management. Want het moge duidelijk zijn dat defensie niet de enige organisatie is die op zoek moet naar het schaarse talent. In die context voldoen traditionele HR-instrumenten niet meer. Met het ‘Intelligent HR’ dat de auteurs bepleiten is Defensie straks beter in staat om de juiste medewerkers te vinden, te binden en te behouden voor de organisatie. Door een excellente employee experience te bieden, met gepersonaliseerde en gedigitaliseerde tools en processen, een nadruk op continu leren, een cultuur van transparantie en feedback en met aandacht voor de toegevoegde waarde van het defensiewerk voor individu en maatschappij. De moderne defensiemedewerker is sociaal betrokken, digitaal ‘savvy’ en gericht op persoonlijke ontwikkeling. Het is aan Defensie rond dat profiel het juiste strijdplan in stelling te brengen.