De toepassing van drones in het veiligheidsdomein neemt serieuze vormen aan. De brandweer voert proeven uit in het gebruik van drones bij bluswerkzaamheden op grotere hoogte. Defensie werkt al 20 jaar met drones, waaronder de Reaper, de Raven en de Black Hornet. De Nederlandse politie onderzoekt sinds 2017 het gebruik van drones in verschillende proeftuinen; denk aan crowd control, of het in kaart brengen van een ongeval. Gek genoeg is het bedienen van drones op dit moment vaak nog mensenwerk. Een droneteam van de politie bestaat uit drie personen. Iets wat werk uit handen zou moeten nemen betekent dus in de praktijk een behoorlijke aanslag op het aantal beschikbare politiemensen. Maar dat zal in de nabije toekomst veranderen; drones worden steeds autonomer en de ontwikkeling van sensoren leidt tot steeds meer toepassingen. In dit artikel leest u er meer over.