Aan wie van de betrokkenen je het ook vraagt: iedereen is het erover eens dat de strafrechtketen onder druk staat. Rechters, officieren van justitie en agenten, ze ervaren allemaal een enorme werkdruk. Aangezien het er niet naar uitziet dat personeelstekorten duurzaam kunnen worden aangevuld, moeten we omzien naar een andere oplossing. En het zal u in het kader van dit rapport niet verbazen dat die oplossing moet worden gevonden in digitalisering. Digitalisering die overigens niet zomaar even kan worden toegepast; volgens de auteurs van dit artikel is daar algehele organisatie-innovatie van de veiligheidsketen voor nodig. Die innovatie is overigens ook nodig om een andere reden: criminaliteit ontwikkelt zich constant, vindt andere platforms en podia. De huidige veiligheidsketen is daar niet altijd op toegerust – en die achterstand zal er met gelijkblijvend beleid niet kleiner op worden. Al met al is er voor de voorgestelde organisatie-innovatie dus een goede business case te maken. Dit artikel past de voornaamste ontwikkelingen en trends uit Capgemini’s Technovision 2021 toe, voor een organisatie-innovatie die het verschil zal maken tussen het onderspit delven en de bovenhand herkrijgen.