Sinds de invoering in 2018 komt iedere organisatie in Nederland in aanraking met de AVG. Al deze organisaties moeten hun systemen daarop inrichten. In het veiligheidsdomein is er nog een belangrijke schat aan kennis die in het belang van de hele samenleving bescherming verdient: gerubriceerde informatie. Het is soms lastig of zelfs onmogelijk om binnen het publieke veiligheidsdomein informatie op een effectieve manier uit te wisselen. Doordat informatie hierdoor niet goed kan worden gedeeld, of juist te makkelijk wordt gedeeld, kan een onderzoek in problemen komen en worden de belangen van individuen en organisaties geschaad. De huidige werkelijkheid dwingt het veiligheidsdomein verder vooruit te kijken, want als data voor eeuwig is, dan geldt dat ook voor gegevens die lekken of gestolen worden. Nieuwe, innovatieve technologie zoals Zero-Knowlegde cryptografie, kan daarbij een oplossing bieden. Hoe dat werkt, leest u in dit artikel.