Er worden miljoenen geïnvesteerd door organisaties en overheden in innovatie om in te spelen op de veranderende behoeften van burgers en de nieuwe mogelijkheden van technologie. De COVID-19-pandemie heeft die ontwikkeling nog eens versneld. Bovendien laat de pandemie zien dat technologie het mogelijk maakt om werk en wonen op een andere manier in te richten, wat weer een stroom aan innovaties en veranderingen met zich mee zal brengen. Hoewel ideeën steeds sneller kunnen worden omgezet in innovaties, blijkt het voor veel organisaties moeilijk om ze in de organisatie te implementeren en op te schalen. Daarbij geldt dat technologie vaak wel op kan schalen, maar dat de organisatieveranderingen die nodig zijn om de innovatie te ondersteunen vaak een barrière vormen. Zo ontstaan grote verschillen tussen organisaties in hun innovatiesucces. Dit artikel doet een aantal handreikingen voor een effectieve, taakgerichte aanpak van implementeren en opschalen, met het oog op maximale benutting van uw innovatiepotentieel.