De overheid streeft naar een geleidelijke en verantwoorde terugkeer van daders in de samenleving door de kwaliteit en effectiviteit van forensische zorg continu te optimaliseren. De forensische zorgketen zet daar steeds vaker innovatieve technologieën voor in. Kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld, heeft de potentie om professionals te ondersteunen bij het maken van beter gefundeerde beslissingen. Ook maken forensische zorgaanbieders al gebruik van virtual reality bij agressiepreventie, om ervaringsgericht te behandelen in een realistische context. Het hoofddoel van forensische zorg is altijd het bijdragen aan terugdringen van delictgedrag met een passende behandeling en waar nodig beveiliging. Keerzijde is dat de razendsnelle ontwikkelingen het zicht kunnen ontnemen op de morele dimensie. Het snijvlak waarop de forensische zorg zich beweegt en de impact die het heeft op de veiligheid van de samenleving, maakt dat innovatie niet alleen draait om wát en hóe een probleem opgelost kan worden, maar vooral om wáárom iets opgelost dient te worden. Dit artikel beschrijft hoe het redeneren vanuit ethische waarden kan leiden tot een goed onderbouwde afweging, richting een verantwoorde terugkeer van daders in de samenwerking.