In de communicatie tussen mensen is het van belang dat iedereen het eens is over de betekenis van woorden. Semantiek – betekenisleer – is het vakgebied dat zich daarmee bezighoudt. Ook in de systeemontwikkeling speelt semantiek een rol; ‘semantisch modelleren’ kan worden begrepen als het vastleggen van een werkgebied in een model, waarbij elk objecttype een definitie heeft en de mogelijke relaties tussen objecttypen betekenisvol zijn gemodelleerd. Informatiearchitecten en datamodelleurs doen dit effectief al jaren, waarbij het resultaat meestal eindigt als naslagwerk. Maar wat als je die modellen zou kunnen verbinden met gegevens die door het systeem stromen? Dan ontstaat een koppeling tussen die gegevens en de betekenis ervan. Het systeem kan dan niet alleen zoekvragen en berekeningen uitvoeren op geregistreerde gegevens, maar ook op relevante en gerelateerde begrippen. Het geheel dat zo ontstaat noemen we ‘kennisrepresentatie’, en de technologie die het mogelijk maakt heet Resource Description Framework (RDF). Het potentieel van deze benadering is enorm, zeker ook in het veiligheidsdomein. In dit artikel gaan de auteurs dieper in op semantisch modelleren en breken ze een lans voor bredere toepassing in het veiligheidsdomein.