De politieagent anno 2025 zal zich ontpoppen tot een mobiele kennis- en taakwerker. Opgegroeid en opgeleid in een tijdperk van digitale innovatie. Eraan gewend continu real time informatie tot zich te nemen, online te vergaderen en mobiele devices te integreren in het dagelijkse doen en laten. Hun verbeterde informatiepositie is een wapen op zich – zolang de politie-organisatie de juiste informatie op een effectieve manier voor ze weet te ontsluiten, via een op samenwerking gerichte mobiele werkplek.

In dit artikel zetten de auteurs uiteen hoe zo’n werkplek kan worden vormgegeven en welke verschijningsvormen er denkbaar zijn. Een werkplek die functioneel is toegespitst op de rol die een medewerker vervult en past bij diens persoonlijke ervaring. Het resultaat: een agent die in staat is pijlsnel te schakelen tussen uitvoering en analyse en tussen handelen en denken. Ondersteund door zijn nieuwe wapen: de werkplek van 2025.