Tussen mei 2019 en mei 2020 nam het aantal cybercrime-incidenten met 383% toe. Een treurige mijlpaal. Voor het eerst werden meer cybercrime-delicten geregistreerd dan woninginbraken. Het is een ontwikkeling die werd opgestuwd door de Covid-19-pandemie, maar die toch ook al gaande was. De opmars is dusdanig dat de politie met een antwoord zal moeten komen. Een antwoord in de vorm van een flinke veranderopgave. Alleen dan zullen we deze vorm van criminaliteit effectief kunnen bestrijden.

De politie zal, zo betoogt de auteur van dit artikel, toe moeten naar een informatiegestuurde organisatie, die zich concentreert op preventie en disruptie in plaats van het klassieke opsporen en vervolgen. Een organisatie bemenst door de juiste professionals, met de juiste vaardigheden en kennis. Een organisatie die over de grenzen van de eigen eenheid, grenzen van publiek en privaat of zelfs van landen heen werkt. Inderdaad, net als cybercriminaliteit zelf dat doet. Alleen door cybercriminaliteit op die manier te verheffen tot ‘core business’, wordt effectieve bestrijding ervan mogelijk.