Voormalig minister van Economische zaken, Henk G.J. Kamp stelde het al in 2017; digitalisering is een motor voor economische groei1,3, welke gepaard gaat met kansen en risico’s. Door de toenemende digitalisering van Nederland is er een significante toename in digitale dreigingen. Deze digitale dreigingen zijn een van de grootste risico’s voor de nationale veiligheid in zowel impact als waarschijnlijkheid1,2. Digitale dreigingen, die zowel economische, fysieke en sociaal maatschappelijke gevolgen kunnen hebben, leiden tot maatschappelijke ontwrichting 2,3. Het volledig benutten van de kansen van digitalisering kan alleen als de digitale weerbaarheid op orde is.

Weerbaarheid tegen digitale dreigingen, zogenoemde digitale weerbaarheid, is een randvoorwaarde en blijft een prioriteit. Zonder digitale weerbaarheid zijn de risico’s van digitalisering simpelweg te groot. Hierin speelt decentrale weerbaarheid een belangrijk rol.