De maatschappij verwacht dat innovatieve technologie, onder voorwaarden, wordt ingezet ten gunste van onze veiligheid . Door verbonden sensoren zijn we in staat om steeds meer en op afstand veiligheidssituaties op digitale wijze waar te nemen. Menselijke capaciteit in de veiligheidssector, die steeds schaarser is, kan hiermee aangevuld worden en slimmer ingezet voor interventies . Sensing-technologie als zesde zintuig biedt de veiligheidssector zodoende een enorme kans. Het is echter een enorme uitdaging om sensing succesvol in de praktijk in te zetten.