Dit onderzoek is uitgevoerd door Ipsos in opdracht van Capgemini Nederland B.V.
Het onderzoek is gedaan in december 2019 en januari 2020.
De steekproefpopulatie is ‘de Nederlander’ en N>999.