Trends in Veiligheid 2019 beschreef hoe artificial intelligence (AI) geen hype meer is, maar blijvende technologie. Ook de Covid-19 pandemie toont de waarde van data, algoritmes en AI voor de veiligheid van onze samenleving. Overheden en ketenorganisaties, met name in het veiligheidsdomein, experimenteren internationaal met toepassingen van AI. Het gaat dan om toepassingen zoals beeldherkenning, fraudedetectie en criminaliteitvoorspellingen. Ontwikkelingen van nieuwe technologie als AI wekken echter ook onzekerheid en angst op onder de bevolking. AI is voor velen nog nieuw en onbekend. Het onbekende is eng, zeker als dit zowel het persoonlijke leven van burgers als de nationale veiligheid beïnvloedt. Dit wordt versterkt door verhalen in de media over AI-toepassingen die bijvoorbeeld inbreuk maken op privacy – zoals het inzetten van gezichtsherkenning om burgers te monitoren in China. Daarom is het binnen Nederland des te belangrijker dat de overheid introductie en adoptie van AI binnen het veiligheidsdomein in goede banen leidt.