Decentralisatie van toezicht op Openbare Orde en Veiligheid leidt tot fragmentatie van informatie, waardoor een integraal veiligheidsbeeld kan verdwijnen.In de afgelopen drie decennia zijn in de grote steden handhavende diensten zoals parkeerpolitie, milieupolitie en stadswacht samengevoegd tot een overkoepelend orgaan, Handhaving onder verantwoordelijkheid van de gemeente. De taken die toebehoren aan Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) in de gemeente zijn met de jaren ook steeds verder uitgebreid. In de grote steden hebben Handhavers Toezicht en Veiligheid de status van BOA’s gekregen om zo meer middelen te hebben om hun taken goed uit te voeren.