Een cyberincident heeft de mogelijkheid om de maatschappij te ontwrichten: verstoring en uitval van digitale infrastructuur kan grote gevolgen hebben voor onze economie en samenleving. De toenemende digitalisering maakt de mogelijke schaal, verspreiding en impact van incidenten alsmaar groter. Maar hoe aannemelijk is het plaatsvinden van zo’n grootschalige cyberincident? En hoe kunnen we ons hierop voorbereiden?