Wat hebben Disney en Intelligence met elkaar te maken? Disney maakt al sinds jaar en dag films. Deze films bestaan uit honderden verschillende scenes en zijn opgebouwd uit duizenden beelden. De scenes worden niet allemaal chronologisch opgenomen, maar op verschillende momenten en op verschillende locaties. Uiteindelijk worden al deze afzonderlijke scenes en beelden samengevoegd tot één film. Veiligheidsdiensten – voornamelijk de intelligence diensten- proberen ook een complete film of verhaallijn te (re)construeren door allerlei aanwijzingen, feiten en bewijzen samen te brengen. Hoe krijg je echter grip op al deze data? Hoe zorg je ervoor dat gegevens ordelijk en volgens privacyrichtlijnen worden opgeslagen? Dit artikel dient als leidraad voor veiligheidsorganisaties om meer waarde uit hun gegevens te halen.