Momenteel wordt hard gewerkt aan de Nationale Veiligheid Strategie (NVS). Naar verwachting is deze klaar in de zomer van 2019. Deze strategie biedt inzicht in hoe het Ministerie van Justitie en Veiligheid met alle betrokken partijen de nationale veiligheid de komende jaren kunnen versterken en de dreigingsanalyse flexibel en bestendig kunnen maken. Dit is nodig omdat de dreigingen constant doorontwikkelen. Zeker in het cybersecurity-domein zien we dat kwaadwillenden – of dat nu statelijke actoren zijn of sensatiezoekende scriptkiddies – vindingrijk en creatief zijn. Daarbij komt dat de middelen die benodigd zijn om aanzienlijke schade te berokkenen steeds toegankelijker en goedkoper worden. Tot slot: deze kwaadwillenden hebben vaak alle tijd, hetgeen een randvoorwaarde is die de verdedigende partij vaak niet heeft. Kortom: vele ingrediënten voor succesvolle innovatie zijn rijkelijk aanwezig aan de kant van kwaadwillenden