Het Cybersecuritybeeld Nederland 2017 dat staatssecretaris Dijkhoff op 21 juni 2017 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, geeft aan dat de digitale weerbaarheid in Nederland achterblijft bij de groei van de dreigingen. De ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) gaan zeer snel waardoor ook de dreigingen vanuit staten en criminelen sterk toenemen. Onze weerbaarheid, die bestaat uit technische, organisatorische en mensgerichte maatregelen, kan hier geen gelijke tred mee houden. Het gevolg daarvan is dat onze maatschappij kwetsbaarder wordt omdat de beveiliging van onze ICT steeds verder achterop komt te lopen. Deze gap wordt steeds groter. Hoe zorgen we dat we meer grip krijgen op deze ontwikkeling?