Als we in 2030 terugkijken naar de technologische mogelijkheden die we in 2018 bedachten en benutten in onze maatschappij, wat valt ons dan op? Werden we primair gedreven door mogelijkheden en gebruiksgemak? Zijn we regie blijven voeren op de gekozen innovaties en de impact die zij hebben op onze autonomie als mens en maatschappij? Nieuwe technologieën verzamelen vaak enorm veel data over ons gedrag op basis waarvan interventies gepleegd kunnen worden die ons gedrag beïnvloeden. Het is gemakkelijk om in deze stroomversnelling mee te gaan. Wij stappen hier in dit artikel uit en geven een handreiking om de menselijke maat te behouden bij de datahonger van moderne technologie.