2013: Een digitale samenleving kan niet zonder digitale veiligheid

Het visierapport geeft het startschot voor een dialoog over digitale veiligheid in Nederland. We kennen allemaal de voordelen van de digitale samenleving, maar er is ook een andere kant. Op die steeds drukkere digitale snelweg voegen steeds vaker ongenode deelnemers in, die de veiligheid van informatie in gevaar brengen en ons kwetsbaar maken. Hoe houden we ze van de weg en de zaak onder controle? Is dat een taak van de overheid of een gezamenlijke verantwoordelijkheid?

 

Onderzoek naar veiligheid

De burgers zijn zich inmiddels ook bewust van de risico’s en hebben een duidelijke mening over de rol die de overheid zou moeten spelen. Dat blijkt uit het onderzoek van Capgemini uitgevoerd door TNS NIPO en waarvan de uitkomsten in dit visierapport zijn verwerkt. Die aanvulling maakt het tot een zeer compleet en lezenswaardig rapport met een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het veiligheidsdomein en onze visie daarop. Interessant voor burgers, een must voor overheden en bedrijven in het veiligheidsdomein.

 

Enkele opvallende statements uit Trends in Veiligheid 2013

  • Voor een veilige samenleving moet de overheid zich organiseren in een netwerk van organisaties die samenwerken, zichzelf permanent verbeteren en zich soepel kunnen aanpassen aan de steeds veranderende eisen uit maatschappij en politiek.
  • Samenwerking in ketens vereist betrouwbare, onbetwiste data. Een Digital Operating Model brengt alle componenten samen om dat te kunnen realiseren.
  • Hoe de verstikking door de exponentieel groeiende data binnen de opsporing aan te pakken.
  • Voor het sturen van grote menigten is zowel fysieke als digitale crowd control belangrijk.
  • Een Digital Capabilities Center zal de politie helpen burgerparticipatie en cocreatie-initiatieven effectief en rendabel te maken.
  • Digitale veiligheid moet een integraal onderdeel zijn van het streven naar een veilige samenleving

Artikelen

Grip op data: pleidooi voor inrichting van een Digital Operating Model en uniforme dataprocessen

Samenwerking in ketens vereist betrouwbare, onbetwiste data. Een Digital Operating Model schept de randvoorwaarden om dat te kunnen realiseren. Uniforme dataprocessen resulteren in grip op het gebruik van data, van zowel interne als externe bronnen.

Cyber resilience in het jaarverslag?

Cyberresilience is een randvoorwaarde voor digitale transformatie. De continuïteit en reputatie van de organisatie staan namelijk op het spel. Een aangelegenheid voor de Raad van Bestuur. Maatregelen zijn niet alleen technologisch, maar juist multidisciplinair.

Borging van continuïteit in het veiligheidsdomein

Er is onvoldoende borging van continuïteit van kritische processen in het veiligheidsdomein. Het noodzaakt tot een contextgerichte benadering, waarin risico's opgepakt worden vanuit het streven naar continuïteit.

Meer vissen in de vijver met de White Hat Office

Er is een acuut en structureel tekort aan gekwalificeerde White Hat hackers. De White Hat Office is een publiek-privaat werk- en leertraject voor White Hat hackers, waardoor zij snel in kunnen stromen.

Meer rendement uit cocreatie met burgers en bedrijven: een Digital Capabilities Center

De politie is sinds jaar en dag bezig met de inzet van nieuwe inzichten en technologieën om burgerparticipatie vorm te geven.

De menigte onder (online) controle!

Menigten organiseren zich steeds vaker online, om daarna fysiek bij elkaar te komen. In de bestuurlijke en organisatorische sturing dient hierop te worden geanticipeerd en een combinatie te worden gemaakt van fysieke en online crowd control. Uitdaging zit in de samenhang tussen online en fysieke maatregelen.

Big data in opsporing: nu pompen om niet te verzuipen

Datastromen in opsporing groeien exponentieel. Opsporingsinstanties moeten daarom nu starten met pompen om niet te verzuipen in big data. Met geautomatiseerde opsporing kunnen we bijvoorbeeld in terabytes aan data de gewenste informatie detecteren en zo cybercrime voorkomen.

Versterken van de strafrechtketen? Regisseer de ruimte voor resultaat!

Het realiseren van betere prestaties in de strafrechtketen vereist van het ministerie van Justitie om de gulden middenweg te vinden tussen regie voeren en het geven van ruimte.

De keten voorbij

Wat nodig is in de strijd tegen cybercriminaliteit, is een overheid die bestaat uit - in netwerken opererende - organisaties die zichzelf permanent verbeteren en zich soepel kunnen aanpassen aan de steeds veranderende eisen uit maatschappij en politiek.

Cameratoezicht: efficiënter in de veiligheidsketen

Standaardisatie maakt cameratoezicht beter bruikbaar in de veiligheidsketen. Camera's in combinatie met andere sensoren leveren bovendien beter bruikbare informatie op. Het maakt sneller handelen en beter onderbouwde besluitvorming mogelijk.

De veilige ‘digitale samenleving’ bestaat niet

In onze samenleving is de overheid ook verantwoordelijk voor digitale veiligheid. De overheid worstelt met haar rol om die te waarborgen. Cybersecurity moet een integraal onderdeel zijn van het streven naar een veilige samenleving.

De kracht van verbinden

Welke kansen biedt slimme technologie en hoe benutten we deze voor meer veiligheid?