2011/2012: De veranderende rollen voor overheid, bedrijfsleven én burger

In het bereiken van een veilige samenleving en een optimaal beveiligde ‘BV Nederland’ speelt Capgemini al jaren een rol van belang. We adviseren overheden en organisaties op strategisch niveau, doen onderzoek, integreren systemen en bouwen aan intelligente oplossingen. Nationaal en internationaal. Om de kennis die we daarmee opdoen te delen en op te schalen, brengen we Trends in Veiligheid uit: een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het veiligheidsdomein en onze visie daarop.

Onderzoek naar veiligheid

Met deze tweede editie wil Capgemini opnieuw haar visie op veiligheid delen en met prikkelende stellingen een constructieve dialoog op gang brengen. Een editie die we bovendien kracht bijzetten met een onderzoek naar veiligheid, uitgevoerd door TNS/NIPO in opdracht van Capgemini. Opvallendste uitkomst: Ondanks het feit dat burgers dagelijks te maken hebben met veiligheidsdreigingen, voelt de Nederlandse burger zich veilig. Toch is de roep om snellere straffen steviger dan ooit en zijn de Nederlanders kritisch ten aanzien van de organisaties die in dit veld opereren. Er lijkt meer aan de hand te zijn met de beeldvorming en de legitimiteit van de sector, dan met de veiligheid op zich.

 

Enkele fragmenten uit het rapport: 

Publiek-private samenwerking voor digitale veiligheid

De samenleving is in toenemende mate afhankelijk van telecommunicatie en ICT. Dit maakt kwetsbaar. Een storing in één systeem kan al gauw een kettingreactie veroorzaken. Intensivering van de publiek-private samenwerking is noodzakelijk. Een eerste stap in de goede richting is gezet in de vorm van de Cyber Security Raad, namens overheid en bedrijfsleven.

 

Nieuwe rol voor de burger

De toename van de interactie met burgers in combinatie met het gebruik van sociale media, biedt nieuwe mogelijkheden. Cocreatie met de burger is een nieuwe vorm van participatie, waarmee bijvoorbeeld de politie optimaal gebruik maakt van de burger als informatiebron en als partner in opsporingsonderzoeken. Er moet haast gemaakt worden met een duidelijke visie en afspraken over nieuwe vormen van samenwerking tussen burger en veiligheidsorganisaties.

 

Crisismanagement en sociale media

Door de komst van social media, verandert de rol van de burger ook ten aanzien van crisismanagement en rampenbestrijding. Veel (juiste en onjuiste) informatie verspreidt zich razendsnel via bijvoorbeeld Facebook en Twitter, nog voordat de officiële instanties kunnen communiceren. De overheid zou deze ontwikkeling niet als bedreiging moeten zien, maar als kans. De stroom aan nieuwe informatie kan van grote waarde zijn voor bestuurders en de hulpdiensten ter plaatse.

 

Privacy en veiligheid

Tegenover veiligheid lijkt de privacy te staan, óók in relatie tot sociale media. In deze discussie lijkt weinig ruimte te zijn voor nuance en wordt vaak onnodig de keuze voorgelegd: óf veiligheid, óf privacy. Inmiddels zijn er beproefde methoden en technieken beschikbaar om recht te doen aan beide uitgangspunten. Want privacy en veiligheid kunnen heel goed samen gaan.

 

Opschaling en legitimering

Het werken aan een nauwere relatie met de burger en private partijen blijkt essentieel voor de organisaties in het veiligheidsdomein om de goede dingen te doen en deze goed te doen. Daarnaast biedt de tendens tot opschaling kansen om de effectiviteit te vergroten. Het is echter zaak om in beide gevallen de dialoog niet te vergeten. Want de veiligheidsbeleving wordt niet alleen ontleend aan objectieve cijfers, maar vooral ook aan subjectieve gevoelens. Dat heeft het TNO/NIPO-onderzoek weer eens aangetoond.

Artikelen

Download het rapport voor alle artikelen.