Zeger is werkzaam bij Capgemini Business Technology Service in het domein van openbare orde en veiligheid. Zeger is gespecialiseerd in het analyseren van processen en ontwikkelingen binnen criminaliteitsbestrijding.