Sjoerd van Veen MSc is zowel consultant als bestuurskundige en zodanig actief op het gebied van openbare orde en veiligheid.