Drs. Roy Schinning-Woltring MBA is programmamanager Digitale Samenwerking. Tevens is hij landelijk actief op gebied van ontwikkeling van geografische informatie voor Brandweer Nederland en het Instituut Fysieke Veiligheid. Roy is met name geïnteresseerd in de ontwikkeling van digitalisering van bedrijfsmodellen binnen publieke en private organisaties.