Roger Wannee is principal consultant bij Capgemini en als zodanig actief op het gebied van openbare orde en veiligheid. Specifiek richt hij zich op vraagstukken op het vlak van cybersecurity, crisisbeheersing, beleidsrealisatie en bedrijfsvoering.