Drs. Paul Lengkeek is managing consultant bij Capgemini. Hij is gespecialiseerd in het ontwikkelen en implementeren van informatiesystemen in het crisismanagementdomein.